NEDEN REGBAR

NEDEN DONATI MANŞONU?

İnşaat demiri ağırlık hesaplama tablosuna buradan erişebilirsiniz

HESAPLAMA TABLOSU

Yapı sektöründe gitgide daha fazla karşılaşılan teknik zorlukları aşabilmek için bindirme veya kaynak gibi geleneksel donatı bağlantı yöntemleri artık ihtiyaçlara cevap verememektedir. Buna karşın modern teknolojinin bir ürünü olan Manşonlu Birleşim Sistemleri, maliyetleri düşürürken daha başarılı yapısal bütünlük sağlamaktadır. Donatı Manşonları, düşük maliyetin yanı sıra projenize hız ve yetkinlik kazandıracaktır. Regbar Mekanik Manşonları bindirme ve kaynak gibi inşaat donatı demetlerine alternatif çözümler sunar.

Stratejimiz, bindirme veya kaynak seçeneklerine kıyasla daha uygun fiyatlı ve son derece güvenli mekanik inşaat demiri eklemeleri sunmaktır. Regbar Mekanik Manşonlar ve ekipmanlar ekonomik, güvenli, tasarımcı dostu ve uygulanması kolaydır. Kısacası, Regbar, müşterilerine benzersiz faydalar ve daha yüksek kazançlar sunar!

Manşonlu birleşim sisteminin sayısız faydası vardır. Başlıca faydalarını aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

•Bindirme yönteminde yük aktarımı için betona ihtiyaç duyulur. Ayrıca donatının akma bölgesine erişip çapının değişmesiyle birlikte kenetlenme sona erer ve birleşim çalışmaz. Manşonlu birleşimlerde ise bu tür bir kenetlenmeye ihtiyaç duyulmadığından dolayı birleşim çekme dayanımına kadar yük almaya devam eder. Kat kolonları arasında oluşan soğuk derzlerde üstün performans gösterir.

• Donatıdan daha yüksek mukavemete sahip olması sebebiyle kesintisiz yapısal süreklilik sağlar. Bu sayede özellikle çok katlı yapılarda statik olarak ciddi avantajlar sunar.

• Bindirmeli montaj yönteminin açık noktaları olan zaman ve işçilik kaybı, birleşimde hava boşlukları oluşması ve pursantaj oranının aşılması gibi sorunların önüne geçer. Birleşim bölgelerinde donatı yoğunluğunu azaltır.

• Mimari açıdan donatı yoğunluğunun azalması ile daha mukavim olunur ve bu küçük kolon tasarımına yardımcı olur ve yaşam alanını arttırır.

• Toplam sarf edilen demir miktarlarını projede hiçbir kalemden tasarruf edilmeyecek miktarda aşağılara çeker. Donatı satın alması, lojistiği ve sahada stoklanması açısından önemli miktarda maliyet avantajı sunar.

• İşçi ve vinç kullanım zamanlarını düşürerek proje süresini kısaltır ve maliyet avantajları sunar.

• Şaşırtmaya ihtiyaç duymaksızın donatı montajına imkân sunar.

• Kalite kontrol sıklığını düşürür, montajda soru işaretlerine fırsat bırakmadan hızlı ve kolay birleşim sağlar.

• Mevcut test yöntemleri ile kalite kontrolü rahatlıkla yapılabilir.

• Manşonlu birleşimler sayesinde dünyanın her yerinde dayanım değerleri yüksek ağır donatı sistemlerinin yapımı kolaylaşmıştır.

• Metro ve top-down projelerde uygulanan yukarıdan aşağıya imalatlarda donatı sürekliliğini mümkün kılar.

• Bu nedenlerle Türk İnşaat Standardı TS500’de 30 mm üzeri çaplarda kullanımı zorunlu kılınmıştır.

• Mekanik Manşonlar bindirme çeşitli hesaplardan kurtulmayı ve olabilecek hesap hatalarından kurtulmayı sağlar.

• Şantiye sahasında çalışanların aktardıkları en büyük sıkıntılardan biri donatı sıklığından dolayı betonun yapı elemanlarına iyi yerleştirilmediği hakkındadır. Pursantaj için ACI 318-95 max. %8 ve TS500 max. %6’ya izin verir (TS’de bu değere sadece kolon-kiriş kesişim yerinde izin verilir). Mekanik Manşonlar ise bindirme ekini ortadan kaldırdığı için bunlardan gelen kenetlenme boyları olmaz ve pursantajın sınırlarda kalmasını sağlar. Bununla beraber donatı sıklığının azalmasıyla betonun yerleştirilmesi daha rahat olur.

• Nakliye, stok ve vinç masraflarını düşürür.

• Kaba inşaatın erken bitmesi, inşaatın yapım süresini kısaltacağından yapının erkenden hizmete verilmesi ekonomik avantaj sağlar. Şantiyedeki donatı işçiliği, demirci sayısı, vinç yoğunluğu azaldığından daha sakin, güvenli ve kontrollü bir çalışma ortamı ortaya çıkar.

• Mekanik Manşon betondan ve ortam koşullarından bağımsız donatıdaki yükün aynı eksende aktarılmasını sağlar. Sismik uygulamalarda donatı elastik olmayan duruma geçtiğinde mekanik bağlayıcılar donatı sürekliliğinin bütününü sağlar.

• Plastik kenetlenme bölgesi sıklıkla, ekleme standartlarındaki zorunlulukları çiğner. Mekanik bağlayıcılar yüksek gerilimli bölgelerinin dışına rahatlıkla taşınabileceği için bu bölgelerde ek yapmadan donatının bütünlüğünü sağlar.

• Betonda çatlakların oluşmasına sebep olan; soğuk hava şartlarının yaşandığı yerlerde, kıyılarda ve beton kesitinin darbe aldığı koşullarda bindirme ekini saran beton, işlevini göremediği için donatıdaki kenetlenme boyu işlevsiz kalır ve donatı çalışmaz. Mekanik Manşonlar ise bu durumdan bağımsız bir şekilde donatıların sürekliliğini sağlar.

  Son yıllarda, artan inşaat karmaşıklıkları ve tasarım gereklilikleri nedeniyle daha verimli bir birleştirme sistemine duyulan ihtiyaç daha fazla belirgin hale gelmektedir. Betonarme donatı manşonlarının kullanımı, betonarme tasarım ve yapımını basitleştirebilir ve gereken donatı miktarını azaltabilir.

Donatılmış manşonların gömülmüş bağlantılara göre avantajları:

• Donatılmış ek yerlere sahip donatı çubuklarının tıkanması, yapının bütünlüğünü etkiler. Bu yüksek mukavemetli Regbar Manşonları kullanarak önlenebilir.

• Azalan beton bölümlerin büyüklüğü ile kat alanları en üst düzeye çıkarılır, böylece özellikle asıl gelişim alanlarında binanın değeri artar.

• Döşemeli derzli yüklerin taşınması tamamen çevreleyen betonun yapışmasına bağlıdır. Betonun bozulması, eklemin performansını etkileyebilir.

• Çubukları Regbar Manşonları ile bağlamak için manşon kullanımıyla, kalıbın zarar görmesinden kaçınılabilir.

• Daha az çelik kullanıldığı için malzeme ve maliyet tasarrufu sağlar.

• Daha yeşil ve daha hafif bir bina ortaya çıkarır. Leed Sertifikaları ile uyumludur.