Zımbalama Donatısı

Punching Shear Reinforcement (Zımbalama Donatısı)

Regbar Punching Shear Reinforcement (Zımbalama Donatısı) EC2 ve BS 8110 ile uyumludur ve saha çalışmasının geleneksel uygun olmayan bağlantılardan çok daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Hazırlanmış bir sistem olarak, Regbar Punching Shear Reinforcement (Zımbalama donatısı) inşaat hızını artırmak, inşaat kalitesini artırmak ve kalifiye işgücüne bağımlılığı azaltmak amacıyla saha maliyetlerini önemli ölçüde azaltmak için tasarlanmıştır. Sertifikalı bir Kalite Yönetim Sistemi altında onaylanmış malzemelerden üretilen Regbar Punching Shear Reinforcement (Zımbalama Donatısı) Mühendislere ve Yüklenicilere, malzemenin izlenebilir bir kaynaktan olduğuna ve bağımsız olarak BS EN 1992-1-1’e göre beton zeminlerde kullanım için test edilmiş ve doğrulanmış olduğuna dair güvence verir.

Bir sütun üzerinde desteklenen bir döşemenin ağırlığı, döşemede kayma gerilmelerine neden olur. Bu gerilimler, eğer yeterli ve ek takviye sağlanmadığı takdirde, levha boyunca “delme” sütunu ile sonuçlanacaktır. Bu delme makası, benzer şekilde kolonun dayandığı temelde indüklenir.

Delme makası, betonun alt kirişler ve genişletilmiş sütun başlıkları ile lokalize kalınlaştırılmasıyla giderilebilse de, yassı plakaların yapılması birçok avantaj sunar. Tutarlı bir baş boşluğu binanın genel yüksekliğini azaltabilir ve önemli ölçüde zaman ve malzeme tasarrufu sağlayabilir.   

Betonarme döşemeler günümüzde konut, idari, endüstriyel ve diğer birçok bina türlerinde en popüler yapısal sistemlerden biridir. Sistem genellikle lokal olarak desteklenen dilimlerden oluşur. Direği olmayan sütunlar veya duvarlar. Böyle bir konfigürasyon, zemindeki alanın optimize edilmesini sağlar ve binanın toplam yüksekliği konusunda tasarruf sağlar. Destekler arasında, döşeme genellikle iki ortogonal eğilme momentine dayanmak için iki yönlü bir döşeme olarak tasarlanmıştır. Destek alanında, bükülme momentleri enine yüklerle birleştirilir.

Bu tür birleşik yükleme sonucu bir gerilme durumunda, levha delme işleminde başarısızlığa neden olabilir. Doğrulama döşemenin delme direnci, genellikle beton döşemenin kalınlığının tanımlanması için belirleyicidir. Dikey donatı olmayan bir levha, delme işlemine karşı çok sınırlı bir dirence sahiptir. Bu direnç Regbar Punching Shear Reinforcement (Zımbalama Donatısı) elemanlarının betonarme döşemeye betonu önleyecek şekilde yerleştirilmesiyle arttırılabilir.

Döşeme direncini arttırmanın yanı sıra, Regbar Punching Shear Reinforcement (Zımbalama Donatısı) sünekliğini de arttırmaktadır. Regbar Punching Shear Reinforcement (Zımbalama Donatısı) ayrıca öngörülmüş plakalarda, kayma yükünü engelleyici olarak olduğu gibi kullanılır.