POST TENSIONING – ARDGERME

POST TENSIONING – ARDGERME beton takviyesi için bir tekniktir. Plastik kanalların veya manşonların içindeki çelik halatların ön gerilimini veren germe sonrası tendonları, beton yerleştirilmeden önce formlara yerleştirilir. Daha sonra, beton bir kez güçlendikten sonra, ancak servis yükleri uygulanmadan önce, halatlar sıkı bir şekilde çekilir veya gerilir ve betonun dış kenarlarına dayandırılır.

Ön baskı basitçe, beton servis yüklerini desteklemeden önce çeliğin gerildiği (çekildiği veya gerildiği) anlamına gelir. Önceden prekast, öngerilmeli beton gerçekte ön gerdirilir-çelik beton dökülmeden önce çekilir. Sonradan gerilmiş beton, betonun dökülmüş olduğu ve sonra gerginlik uygulandığı anlamına gelir; ancak, yükler uygulanmadan önce hala gerdirilir, böylece gerilmeye devam edilir.

Germe yönteminin germe elemanları, yüksek kopma mukamevetli halat demetlerinden oluşur. Halat sayısının ve gerekirse halat çaplarının ve çelik niteliğinin varyasyonlarıyla, standart ünitelerde, 160- 16.000 kN arasında kopma mukavemetine sahip halat üniteleri olarak büyük bir çeşitlilik elde etmek olanaklıdır. Özel uygulamalar için daha da büyük halatlar yapılabilmektedir.

Halatlar (Cables) germe işleminden sonra, germe kuvvetinin yapıya aktarılmasını sağlayan bir ankrajın içinde kamalanırlar . 

Germe Ankrajları:

Post Tension tipi germe ankrajları halatın ankre edilmesine ve gerilmesine yardım eder. Bunlar, her halatın sıkıştırıcılar aracılığıyla teker teker ankre edilmesi ilkesine göre tasarlanmıştır.

Öngörme kuvveti, rijit bir ankraj plakası vasıtasıyla betona aktarılır. Helezonlar, ankraj plakasının arkasında bulunan bölgedeki çok fazla betonu kuşatır. Ankraj bölgesinde oluşan çekme kuvvetleri, ek bir yumuşak donatıyla karşılanmak zorundadır. Donatı, ankraj plakasının biçiminin ve boyutlarının yanısıra uç bölgenin boyutları da gözönüne alınarak tayin edilir. Germe ankrajları sabit ankraj olarak da kullanılabilir. Bu durumda ankraj kafasının germe işlemi sırasında sabit kalması gerekir.

DÖŞEMELERDE ARDGERME

Ardgerme betonarme döşemeler her türlü ticari ve konut projeleri, zemin sistemleri için önemli bir faktör haline gelmiştir. Döşeme sistemlerinde iki popüler metot vardır. Tek yönlü plaka döşemeler, çift yönlü plak döşemeler. Otopark yapı uygulamalarında, apartman binalarında, ofis binalarında, hastaneler yüksek veya alçak ofis binaları ve endüstriyel yapılarda ekonomik olduğu tespit edilmiştir. Bu teknoloji sayesinde geleneksel metotlar ile çözülemeyen çatlama problemi çözülebilmektedir. Ardgermeli inşaat işlerinin büyümesine katkısı olan diğer faktörler şunlardır:

– Uygulamaya dönük basitleştirilmiş daha sade imalat metotları geliştirilmiştir.

– Büyük ölçüde betonarmenin davranışının anlaşıldığı test metotları geliştirilmiştir ve yeni kriterlere göre daha ekonomik ve güvenli tasarımlar yapılmaktadır.

Ardgerme Sistemleri köprü inşaatlarında, yüksek yapıların imalatlarında,toprak-kaya ankrajlarında, otopark inşaatlarında, yeraltı yapı inşaatlarında uygulanmaktadır. Ağır yükler ve geniş açıklıklar da ekonomik ve güvenli çözümlere ulaşılır.

SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ

Bir halatın ve bütün halatlarının aynı anda gerilmesi, ama her halatın ankrajın içine teker teker kamalanması sağlanmalıdır.

Çeşitli halat çaplarına ve niteliğine elverişlilik.

16.000 kN`a kadar kopma mukavemetine sahip standartlaştırılmış halat üniteleri.

Ankraj sisteminde tüm istekleri karşılayabilen büyük çeşitlilik.

Rasyonel yöntemlerin, elverişli malzeme ve basit aletlerin kullanılması.

Halatın istenen aşamaya da etaplarda gerilmesi olanağı.

Halatın vida etkisinin sağladığı kusursuz enjeksiyon olanağı.

Ankraj, genel olarak, konik delikli silindirik bir ankraj kafası, sıkıştırıcılar (kamalar), ankraj manşonu halatlarla birlikte bir ankraj plakasından oluşur.

Bir kablonun bütün halatları aynı anda gerilir, ama her halat ankraj kafasındaki konik bir çukurun içine kamalar aracılığıyla teker teker oturtulur. Kamalanmanın sürekliliği kamalarla halatlar arasındaki sürekli temas yoluyla sağlanır.