Plastik Tapalar

Plastik Tapalar (Plastic Spacers Elements / Plastic Protective Caps )

Donatı Kılıfı (Rebar Caps)

Donatı kılıfları diş açılan inşaat demirlerine beton döküldükten sonra sahada, stok alanında korozyona veya açılan diş profillerine zarar vermemesi için üretilmektedir. Her çap için ayrı renk kodu tutulmaktadır.

Beton Tapası (Concrete Caps);

Özellikle metro ve Topdown projelerde betona gömülü elemanın sıfıra sıfır donatı birleşim ucunun kaybolmaması için tasarlanmıştır. Betona sıfır donatı ucuna eklenen bu sistemle beton dökülmesi ertesi konik tapa çıkarılır ve alın açıklığıyla birleşim daha sağlıklı sağlanır.

Koruge boru (Korige Boru/ Corrugated Pipe) korozyona dayanıklı plastik hammaddeden üretilmiştir. Malzeme yapısı itibariyle hafif olmasına rağmen darbe emici özelliği vardır.

Ankraj Ayırıcılar (Anchorage Spacer)

Ankraj ayırıcılar (Anchorage Spacer) zemine yapılan enjeksiyon işleminde enjeksiyon malzemesinin akışına engel olmaz. Ankraj parçalarını yekpare biçimde bir arada tutar ve ürün bütünlüğünün bozulmasına engel olur   

Ankraj Birleştiriciler de Ankraj Ayırıcılar gibi enjeksiyonun akışını engellemeyecek nitelikte delikli gözlerle tasarlanmıştır.

Ankraj Boru Tapası (Anchorage Pipe Caps)

Ankraj boruların başlangıç ve bitiş noktalarına takılmak üzere tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği ile malzemede oluşacak olası deformasyonu önler.

Paspayı (Antirust Margin) Nedir?

Paspayı teknik olarak “Bir beton elemanının içinde bulunan en dış donatının dışında beton bitim yerine kadar ölçülen kalınlık” olarak tanımlanmaktadır. Betonarme donatı çubuklarında korozyonu ortaya çıkaran bir çok nedenden söz edebiliriz. Özellikle marine, baraj ve denize yakın projeler ortam itibariyle korozyon riskini arttırmaktadır. Betonla demirin aynı eksende sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için demirleri dış tesirlerden korumak, donatı yoğunluğunu arzu edilen ölçüde sağlamak ve korozyona karşı tam muhafaza sağlamak için paspayı parçaları önemli bir görev üstlenmektedir.

Ağır Tip Döşeme Paspayı

Temellerde yatay demir donanımlarında paspayı aralığı sağlayan ayaklı sistem paspayıdır. Bu plastik ekipmanlar ağır demir donanımlarda rahatlıkla kullanılabilir.

Ray Tipi Döşeme Paspayı (Profile Type Plastic Antirust Margin)

Ray tipi hasır döşeme paspayı; Geniş alanlı döşeme işlerinde ve tablalı hasır çelik kullanımında büyük kolaylık sağlayan bu paspayı, işlemi kolaylaştırmak için tercih edilir. Üst çengeli demiri taşımak için tasarlanmıştır. Yatay ve düşey döşemelerde rahatlıkla kullanılır. Uçlarındaki montaj aparatları ile birbirine eklenerek uzatılabilir.

Perde Kolon Tipi Paspayı (Curtain And Coloumn Type Antirust Margin)

Perde ve kolon demir kalıplarında kullanılmak için idealdir. Farklı çaptaki demirlere uygun boyutlarda üretilirler. Kavrama ayakları sayesinde farklı çaptaki demirleri kolaylıkla kavrayabilirler. Gözenekli yapısı sayesinde beton geçişini engellemez ve betonda boşluk yaratmaz. Etriyelere takılarak kalıp ile donatı arasında arzu edilen aralığı sağlayarak optimum verimin elde edilmesine olanak tanırlar. Çeşitli çaplardaki demirlere uygun olarak farklı yüksekliklerde imal edilirler.

Çember Tip Döşeme Paspayı (Circular Type Plastic Antirust Margi)

Geniş alanlı döşemelerde ve hasır çelik kullanırken büyük kolaylık sağlayan bu tip paspayı, üst kısmında bulunan iki adet demir kavrama çıkıntısı sayesinde sade demiri kolayca kavrar. Uygun aralıklarla yüzeye döşenir.

Kaya bulonu Ayırıcı (Rock Bolt Spacer)

Zemine yapılan ankrajlarda enjeksiyon malzemesinin akışına mani olmayan yapısıyla ankraj elemanlarını düzenli bir arada sıkarak tuttuğu gibi, birbirinden ayırarak enjeksiyonun her bir elemanı sarmasını sağlayarak aderansın artmasını temin eden muhtelif tipte elemanlardır. Özellikle zemin kaya bulonu iyileştirmelerde bu parçalar aderansı arttırıcı önemli görev üstlenir.

Kalıp Yağları

Kalıp yağı beton ile kalıp arasına uygulanır. Düzgün yüzeyli beton elde etmek, beton erozyonunu azaltmak ve kalıbın betondan kolayca ayrılmasını sağlamak maksadıyla beton ile kalıp arasında ince bir tabaka olarak uygulanan birkaç farklı çeşidi bulunan bir çeşit yağdır.